.

 

 

 

 

 


.

“Ima na ovom bijelom dunjaluku stvari o kojima moraš vječito ćutati. Bolje je. Manje bole. 

Priredila: Hanka Vlahovljak: Znajući da naša omladina nije generacija olahkog padanja u sirove strasti,

Islamski pristup zdravlju i dobrobiti po čovjeka znači da je sve što je štetno ili uglavnom štetno zabranjeno.

Uzvišeni Allah objavio je: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima:

Autokratija je bila preplavila većinu zemalja u prošlosti,