.

 

 

 

 

 


.

Dok smo bili djeca natjecali smo se ko će od nas najbrže završiti hatmu, tj., proučiti cijeli Kur'an, ko je najbrži u učenju (čitanju)

Od  sredine  20. stoljeća postajemo svjedoci sve većeg broja naučnih radova i istraživanja na polju zdravstvenog učinka posta,

Ramad(z)an je deveti mjesec lunarnog (hidžretskog) kalendara.

Nije li zanimljivo vidjeti veliku i opću radost muslimana povodom dolaska mubarek mjeseca ramazana?

Rekao je Hasan el-Basri Čovjek je stalno između dvoga: