.

 

 

 

 

 


.

“Začeta pretprezimena u 12. stoljeću javljaju se sve do 15. stoljeća. Prva zapisana u sačuvanoj arhivskoj građi su:

Britanske diplomate se javno iščuđavaju da Bošnjaci već nisu na ulicama i tvrde da je to tako „jer su naučili da ih gaze“.

Miradž je jedan od najuzvišenijih događaja u Poslanikovom, a.s., životu, a neki islamski učenjaci smatraju ga najvećom mudžizom,

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!”

Šejh Muhamed Mustafa el-Meragi (1881.-1945.), bio je poznati islamski učenjak i šerijatski sudija iz Egipta.