.

 

 

 

 

 


.

U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, živio je beduin koji se zvao Zahir ibn Haram, a bio je slabašan i kržljav.

Hazreti Hidr je bio nepoznat među ljudima sve dok ga Allah, dželle šanuhu, nije upoznao sa Musaom, alejhi selam.

Prva građanska politička stranka u Bosni i Hercegovini koja je istakla svoj program i sprovela formalnu organizaciju sa glavnim,

Poznati učenjak i pobožnjak iz generacije tabi'ina, Rebi'a ibn Husejm,

Bešir el-Ibrahimi, rekao je: ”Narod koji za sebe ne radi ono što mu koristi i što ga usrećuje,