.

 

 

 

 

 


.

Dr. sc. Alen Kalajdžija viši je naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu,

Alija Isaković rodio se 15. januara 1932. godine u Bitunji kod Stoca.

Pitanje: Dešava se da imam namjeru i želju da neke ljude psujem i grdim,

Čovek je često sklon da prihvati ideju o velikoj razlici između epohe u kojoj živi i prethodnih vremena.

Imam El-Taberani spominje predaju u kojoj se navodi da je Ebu Bekr