.

 

 

 

 

 


.

Spisak lica čiji se posjedi i stambeno-privredni objekti nalaze direktno na trasi auto-puta u zoni Kozarca i koji su predviđeni za uklanjanje.

Sva navedena lica bi trebalo OBAVEZNO da upute pismenu primjedbu ukoliko se ne slažu sa predloženom trasom autoputa. Naravno i svi ostali koji imaju primjedbe na trasu trebaju uraditi isto do 05.marta 2020.godine.
Spisak lica:
1. Dergić (Sulejman) Ešef ( k.č. 147)
2. Forić (Ahmet) Edina (k.č. 148)
3. Krajišnik (Mehmed) Edina (k.č. 150)
4. Hrnić (Dževad) Amel (k.č. 582/9)
5. Hrnić (Kasim) Šerif (k.č. 550/1)
6. Hrnić (Kasim) Šerif (k.č. 550/2)
7. Hrnić (Šerif) Halid (k.č. 550/5)
8. Sivac (Bejdo) Đemal (k.č. 541/3)
9. Dergić Esmin,Jasmin,Hanifa i ostali suvlasnici (k.č. 547)
10. Huskić (Husein) Draguna (k.č. 353)
11. Huskić (Husein) Draguna (k.č. 354/2)
12. Kenjar (Kadir) Salih (k.č. 380/5)
12. Kahrimanović (Smail) Vasif (k.č. 390)
13. IVZ Mekteb Kenjari (k.č. 392)
14. Forić (Smajo) Emira (k.č. 411/3)
15. Fazlić (Smajo) Adem (k.č. 5550/1)
16. Paratušić (Sulje) Sulejman (k.č. 5597)
17. Biščević Amra, Nerma i ostali suvlasnici (k.č.5167)
18. Kulenović Feđa,Mugdim,Selma i ostali suvlasnici (k.č. 5168)
19. Čolić (Ahmet) Edhem (k.č. 142/3)
20. Mujkanović (Mesud) Rifet (k.č. 115/4)
Više informacija će biti dosupno u ponedeljak 24.02.2020.godine.

 

FB:Mirsad Duratović