.

 

 

 

 

 


.

Članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni Savez udruženja logoraša regije Banja Luka,

Udruženje logoraša "Prijedor `92." i Udruženje logoraša Kozarac, danas će od 11.00 sati na lokaciji bivšeg logora Trnopolje kod Prijedora realizirati manifestaciju...  

povodom obilježavanja 31. godišnjice od formiranja tog koncentracionog logora kroz koji su prolazili logoraši tokom agresije na državu Bosnu i Hercegovinu

Logor Trnopolje, poznat je kao najmasovniji logor za civile nakon Drugog svjetskog rata, kroz koji je prošlo više od 23.000 logoraša. Torture koje je prošao toliki broj logoraša je teško i opisati, a kamo li shvatiti i osjetiti, saopćeno je iz Saveza logoraša u BiH.

- Ono što možemo danas je isporučiti prava logorašima, istinu i pravično suđenje! Posmatrajući globalne trendove, ne možemo da se otmemo zaključku da u ljudskoj historiji, često dođu periodi velikih ispita za demokratiju, pravdu i istinu, i da na tim ispitima često padnu oni za koje smo smatrali da bi ih trebali, kao formalni nosioci tih vrijednosti, prvi položiti - poručuju iz Saveza logoraša u BiH.

Ističu da su vremena u kojima živimo upravo takva, da dešavanja u Ukrajini, dešavanja u našoj regiji, pa i dešavanja i odluke značajnih osoba u našoj državi, počesto odstupaju od tih načela demokratije, pravde i istine.

- Svugdje postoje oni koji kontinuirano vuku u greške, bol i patnju svih drugih i drugačijih, ali hvala Bogu, pa isto tako uvijek postoje i oni spremni na žrtvu na strani pravde i istine, po svaku cijenu. Logoraši su predvodnici takvih, logoraši Trnopolja, Omarske, Keraterma, ali i logoraši Sušice, Dretelja, Batkovića, Heliodroma, Luke, Kamenice, Šljivovice i svih drugih 657 logora - navode iz Saveza logoraša u BiH.

Dodaju da logoraši i danas, neumorno svjedoče o istini i pravdi u BiH, u SAD, Njemačkoj, Italiji... i ne odustaju!

- Ugledajmo se na logoraše, ali dajmo i lični doprinos da svjetlo istine, mir i suživot na često gorkoj, ali zdravoj istini, zavlada, ne samo na ovim našim prostorima, nego i šire. Opredjelimo se i budimo borci svjetla istine i pravde, a ne mraka i beznađa. Krajnji je momenat - poručili su iz Saveza logoraša u BiH.


(Vijesti.ba)