.

 

 

 

 

 


.

Jedan psiholog održao je svojim studentima sledeće predavanje:

Iako pune kalijuma, vlakana, vitamina C i B6, ipak se ne preporučuju svima.

Jabuke nam mogu poslužiti za puno više osim što su ukras u zdjeli voća u gotovo svakom domu.

Istraživanje je rađeno za period od 12 mjeseci, na području 23 općine, 

Pravilna ishrana je jedna od najbitnijih stvari tokom trudnoće.