.

 

 

 

 

 


.

Novi zakon omogućiće dobijanje šestomjesečne vize 

Prikupila je 181 svjedočanstvo posljednjih riječi umirućih ljudi,

Saobraćajna, kriminalistička, jedinica za podršku

Majke i sestra žena u Siriji srele su se s osudama javnosti