.

 

 

 

 

 


.

Nalaze se u premazima koji se ne lijepe, u tekstilu ili na ambalaži za hranu. 

Konzumirate li jednu slatkovodnu ribu ulovljenu u američkim jezerima i rijekama, to je jednako kao da mjesec dana pijete vodu kontaminiranu takozvanim "vječnim" zagađivačima, hemikalijama iz grupe PFAS, pokazala je nova studija.

Riječ je o hemikalijama razvijenim četrdesetih godina prošlog stoljeća koje su u potpunosti otporne na vodu i toplinu. Hemikalije iz skupine PFAS čine perfluoralkilne i polifluoroalkilne tvari, velika grupa hiljada sintetičkih hemikalija čija je primjena u društvu i pojava u prirodi jako raširena.

Sve hemikalije iz te grupe sadržavaju veze ugljika i fluora, jednu od najsnažnijih hemijskih veza u organskoj hemiji, koja im omogućuje da budu otporne na razgradnju pri upotrebi i u okolišu. Većina hemikalija iz grupe PFAS lako se prenosi okolišem i prelazi velike udaljenosti u odnosu na izvor ispuštanja.

Nalaze se u premazima koji se ne lijepe, u tekstilu ili na ambalaži za hranu.

Nažalost, neuništiva priroda hemikalija iz grupe PFAS implicira da su se one s vremenom nakupile u zraku, tlu, vodama jezera i rijeka, u hrani, pa čak i u ljudskom organizmu.

Sve je više poziva za strožom regulacijom upotrebe PFAS-a koji su štetni za ljudsko zdravlje. Mogu oštetiti jetru, rezultirati visokim kolesterolom u organizmu, smanjiti imunosnu reakciju te utjecati na razvoj nekoliko vrsta raka, posebno smrtonosnog oblika raka jetre.

Stoga su istraživači, koji su studiju objavili u časopisu Environmental Research, željeli izmjeriti kontaminaciju slatkovodne ribe analizom 500 uzoraka uzetih iz američkih jezera i rijeka između 2013. i 2015. godine.

Srednja stopa kontaminacije iznosila je 9,5 mikrograma po kilogramu. Od svih kontaminiranih uzoraka, tri četvrtine odnosile su se na PFOS - perrfluorooktansulfonsku kiselinu, jedan od najčešćih i najštetnijih zagađivača od više hiljada koji čine PFAS.

Istraživači su izračunali da je konzumiranje samo jedne slatkovodne ribe jednako pijenju vode kontaminirane s 48 štetnih čestica na trilion u razdoblju od mjesec dana.

Po preporuci američke Agencije za zaštitu okoliša, voda se smatra sigurnom za piće ako ne sadrži više od 0,2 čestice na trilion.

Utvrđeno je da su razine PFAS-a pronađene u slatkovodnoj ribi koja je ulovljena u divljini bile 278 puta veće od onih otkrivenih u ribama iz ribogojilišta.

PFAS je "vjerovatno najveća hemijska prijetnja ljudskoj vrsti u 21. stoljeću"

Više ne mogu ni pogledati ribu, a da pritom ne pomislim na to u kolikoj je mjeri kontaminirana PFAS-om, rekao je AFP-u David Andrews, znanstvenik iz nevladine organizacije Environmental Working Group, koji je vodio studiju, a odrastao je pecajući i konzumirajući ribu.

Nalaz je "posebno zabrinjavajući zbog utjecaja što ga trpe zajednice koje su u nepovoljnom položaju jer ribu konzumiraju kao izvor proteina ili iz društveno-kulturoloških razloga", dodao je.

Rezultati ovog istraživanja jako su me razljutili jer su kompanije koje su proizvodile i koristile PFAS kontaminirale svijet, a da ih se pritom uopće ne smatra odgovornima za to.

Za Patricka Byrnea, znanstvenika koji se bavi problemom onečišćenja okoliša na britanskom Univerzitetu John Moores u Liverpoolu i nije sudjelovao u istraživanju, PFAS je "vjerovatno najveća kemijska prijetnja ljudskoj vrsti u 21. stoljeću".

Dodaje kako ovu studiju smatra vrlo važnom jer podastire prve dokaze o široko rasprostranjenom prijenosu PFAS-a izravno s riba na ljude.

Rezultati studije objavljeni su nakon inicijative Danske, Njemačke, Nizozemske, Norveške i Švedske, zemalja koje su prošli petak Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) podnijele prijedlog o zabrani korištenja PFAS-a.

Prijedlog je uslijedio nakon što su stručnjaci iz pet zemalja otkrili da se hemikalije iz grupe PFAS ne kontroliraju na odgovarajući način te smatraju da je potrebna regulacija na razini cijelog bloka, stoji u saopćenju agencije.  (SB)