.

 

 

 

 

 


.

Komunizam je bio iskustvo moci, brutalno, militantno, nesporno i genocidno.

Svi narodi koji su živjeli pod orkiljem Osmanslijskog carstva borili su se tokom 

Na današnji dan, 29. aprila, 1916. godine odigrala se jedna od najvažnijih bitaka

U svome ljetopisu 1664. godine Evlija Celebija piše o Aladži: 

Islamska historija se sa neizmjernom zahvalnošću i divljenjem sjeća uspjeha