.

 

 

 

 

 


.

Tragom lijepe vijesti vezane za početak izgradnje džamije u Osijeku i inspirirano fascinantnom prošlošću ovog mjesta. 

U bošnjačkoj narodnoj epici, među najznamenitije junačke podvige koji se i danas slave spadaju djela braće

Ana Sekulić historičarka je i spisateljica koja predaje na Univerzitetu u Pittsburghu,

Pretežno svi znamo kako je izgledao život Bošnjaka u doba Osmanske vladavine,

Poslije poraza kojeg je pretrpjelo Osmansko carstvo u ratu protiv Rusije 3. marta 1878. godine