.

 

 

 

 

 


.

 
Dana 22.06.2019. godine u prepunoj Šehidskoj džamiji u Kamicanima  u Kozarcu
proucena je hafiska dova glavnom kozarackom imamu hafizu mr. Amiru ef. Mahicu.Ovoj velikoj svecanosti prisustvovali su najviši predstavnici vjerskog, društvenog i politickog života, medu kojima i  poglavar islamske zajednice u BiH reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazovic, novoimenovani muftija bihacki Hafiz Mehmed ef. Kudic, dosadašnji muftija bihacki prof. Hasan ef. Makic, muftija tuzlasnki mr. Vahid ef. Fazlovic, dekan IPF-a u Bihacu, direktor cazinske medrese sa muderrisima, direktor tuzlanske medrese, hafizi, glavni imami i imami, te prijatelji i rodbina našeg cijenjenog hafiza Amira ef.Nakon selama, i izraza dobrodošlice svim prisutnim na ovom svecanom programu od strane voditelja programa: Tarika Arifagica, i Amine Mahic, cast da se prvi obrati imao je novoimenovani muftija bihacki hafiz Mehmed ef. Kudic, koji je cestitajuci Amir ef. na stecenoj tituli hafiza Kur’ana, istakao da mu je posebno drago da ova hafiska dova dolazi dan nakon svecanosti dodjele Murasele koja mu je urucena u Bihacu, te da je ponosan što je muftija u muftijstvu u cijem sastavu ima glavnog imama hafiza Amira Mahica.Mufija tuzlanski mr. Vahid ef. Fazlovic je u svome obracanju istakao da je prvi hafiz Džbrili Emin koji je prenosio Kur’an na poslanika Muhammeda a.s. koji je i drugi hafiz u povijesti covjecanstva, a nakon njih dolaze generacije ashaba koji su isto tako bili hafizi, te da su hafizi cuvari Allahove rijeci, i da smo i mi svi hafizi (cuvari) svojih namaza, i dobrih dijela. Na kraju je cestitao Amir ef., njegovoj porodici,  medžlisu, i muftijstvu na ovom velikom mubareku.Nakon toga su hafizi poredani u halku proucili odlomke iz Kur’ana , naš hafiz Amir ef. je proucio kratka sureta, a hafisku dovu je proucio njegov muhaffiz hafiz Edin ef. Bukva
Na kraju programa se obratio reisu-l-ulema IZ u BiH koji je u svome obracanju pozvao sve muslimane da se cvrsto drže Allahovog užeta, da se cvrsto drže zajednice i da se nikako ne razjedinjuju, jer je to garant uspjeha naše zajednice i države. A potom je cestitao Amir ef. na tituli hafiza Kur’ana, i urucio mu hafisku diplomu.Po dopuštenju reisu-l-uleme obratio se i glavni imam hafiz Amir ef. Mahic, koji je nakon zahvale reisu-l-ulemi i visokim zvanicama na dolasku, istakao da je prvo zahvalan Uzvišenom Allahu što ga je pocastio da postane hafiz,  te da ova hafiska dova nije samo njemu, nego i svim njegovim Kozarcanima, potom se zahvalio svojoj porodici koja mu je uvijek bila potpora u toku ucenja hifza.
 
Posebne izraze zahvalnosti je iskazao svome muhaffizu hafizu Edinu ef. Bukvi, na trudu kojeg je uložio da bi ga poducio hifzu, te da najvece zasluge što je on danas promovisan u hafiza Kur’ana pripadaju upravo njegovom muhaffizu.Hafiz Amir-ef. je sin rah. h. Asima i h. Šefike-hanume. Roden je 03. juna 1982. godine u Prijedoru. Osnovno obrazovanje je zapoceo u Kozarcu, a okoncao u Francuskoj. Nakon toga pohadao je medresu Džemaludin-ef. Cauševic u Cazinu, koju je završio odlicnim uspjehom. Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je diplomirao i stekao zvanje profesora islamske teologije. Na maticnom fakultetu, 2016. godine, uspješno je okoncao magistarski studij odbranom teze pod naslovom: “Doktorski rad Mehmeda Begovica: De l'évolution du droit musulman en Yougoslavie” i stekao zvanje magistra islamskih nauka iz oblasti šerijatskog prava. Na istom fakultetu je nastavio i doktorski studij kojeg, nakon okoncanih ispita i ostalih pripremnih radnji za doktorski rad, privodi kraju pišuci rad na temu: “Primjena šerijatskog porodicnog prava u zemljama Magreba”.
 
Hafiz Amir-ef. je od 2002. godine imam svog rodnog džemata Kamicani, a od 2007. godine obavlja i dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. U dva mandata je bio clan Sabora Islamske zajednice u BiH. Bivao je clanom niza odbora i razlicitih tijela u strukturama Islamske zajednice i izvan nje. Inicijator je i aktivni ucesnik veceg broja uspješno realiziranih i pokrenutih projekata. U braku je sa Fatima-hanumom i ima petero djece: Aminu, Zekerijju, Lejlu, Sumejju i Sumejru.
 
Hafiz  Amir-ef. je polagao hifz pred Komisijom u cijem sastavu su bili: kurra hafiz prof. dr. Dževad-ef. Šošic (predsjednik), hafiz dr. Muhamed-ef. Cajlakovic (clan), hafiz dr. Dževad-ef. Hrvacic (clan) i hafiz mr. sci. Abdul-Aziz-ef. Drkic (clan). Petnaestodnevno polaganje pred komisijom je otpoceo 10. aprila, a uspješno okoncao 24. aprila. Muhaffiz mu je bio hafiz Edin-ef. Bukva, imam Caršijske Šerefuddin Bijele džamije u Visokom, kojem je Amir-ef. šesti hafiz koji je uspješno polozio hifz pred komisijom.
 
Upucujemo cestitke našem glavnom imamu hafizu Amiru ef., moleci Allaha da mu Kur’an uvijek bude vodilja u životu, i da ga Uzvišeni pomogne u njegovom životu i radu. Amin!    Autor: Ajdin Hrnic                medzliskozarac.ba