.

 

 

 

 

 


.

Bio je pesnik, ucitelj i jedan od najznamenitijih Srba muslimana svog doba.

Na razmedu šesanestog i sedamnaestog stoljeca djeluje još jedan izrazito sufijski pjesnik 

1.Kad sam sinoc vidio te, o gazelo - dušo moja,

O Caticu pjesniku i prevodiocu pisano je sa svih aspekata. 

(Pokajanje jednog griješnog pjesnika) Gospode, evo na sedždu Ti padam,