.

 

 

 

 

 


.

Sastojci: 

Sastojci za 4 velike ili 6 malih desertnih zdjelica/čaša:

Sastojci:

Sastojci:

Sastojci: