.

 

 

 

 

 


.

U javnosti je u zadnje vrijeme bilo prisutno nekoliko informacija koje su plasirane u vezi
 sa procesom identifikacije i priprema posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena za kolektivnu dženazu-sahranu i iz tog razloga je održan sastanak sa relevantnim institucijama radi pojašnjenja i informisanja predstavnika Medžlisa IZ Kozarac i članova porodica nestalih. U prostorijama Medžlisa IZ Kozarac, dana 10. aprila 2019. godine održan je sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Medžlisa IZ Kozarac, predstavnici porodica nestalih sa Korićanskih stijena, ICMP-a i Instituta za nestale osobe BiH-Područni ured Bihać.
 
Tema sastanka bila je dinamika antropološke obrade posmrtnih ostataka žrtava sa Korićanskih stijena i njihova priprema za kolektivnu dženazu. Tom prilikom predstavnici ICMP-a su informisali prisutne o toku i aktivnostima rada u KIP Šejkovača na antropološkoj obradi posmrtnih ostataka žrtava. Do sada je prema DNK nalazima potvrđen identitet za ukupno 179 žrtava nestalih na Korićanskim stijenama. Sa ekshumacije iz 2017. godine utvrđen je identitet 61 žrtve. Ukupno sa Korićanskih stijena je uzeto 1.894 uzorka za DNK analizu. Do 10. aprila 2019. godine u KIP Šejkovača antropolozi ICMP-a su izvršili antropološku obradu 112 žrtava. Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:
 
1. Da se druga faza antropološke obrade posmrtnih ostataka po novopristiglim DNK nalazima radi u periodu 1-15. juni 2019. godine,
 
2. Da se od 15-30. juna 2019. godine uradi obdukcija posmrtnih ostataka,
 
3. Da se u periodu 1-10. jula 2019. godine obavijeste porodice radi identifikacije i davanja saglasnosti za dženazu-sahranu i ukop identifikovanih žrtava,
 
4. Postoji mogućnost da jedan broj posmrtnih ostataka (sitni dijelovi kostiji) ne budu identificirani do kolektive dženaze ali da porodice odluče o ukopu,
 
5. Da porodice koje nisu dostavile nove kontakte (telefon, e-mail) dostave Institutu ili Medžlisu IZ Kozarac
 
Na sastanku je naglašeno opredjeljenje da se poduzmu sve aktivnosti kako bi posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena bili dostojno ukopani i da nakon 27 godina porodice žrtava i žrtve nađu smiraj. U KIP Šejkovača od 2003. godine se nalaze posmrtni ostaci žrtava sa Korićanskih stijena i ljudski, civilizacijski i vjerski je da budu dostojno sahranjeni.
 
Kozarac; 10. april 2019. godine
 
MIZ Kozarac
Autor: |Objavljeno dana: